• Wczesne nauczanie
    -Akwizycja języka jest związana z konkretnym etapem życia – Między trzecim rokiem życia, a wczesnym okresem nastoletnim człowiek zachowuje wrodzoną elastyczność do nauki języka