Nasze centrum zrzesza pasjonatów różnych języków, stąd paleta możliwości, jaka czeka na Państwa, jest dość obszerna. Od wszechobecnego „wielkiego brata” – języka angielskiego, aż po nasz rodzimy język kaszubski, czy też język polski dla obcokrajowców.

Języki

angielski – niezbędny na co dzień, wymagany na egzaminach, przydatny w pracy, naturalny „must have” ;

niemiecki – język naszych zachodnich sąsiadów, podstawowa komunikacja pomorsko-niemieckich interesów, dzięki niemu szybciej znajdziesz ciekawą pracę, język największej europejskiej gospodarki i największych marek na świecie;

hiszpański – ten język nie tylko się słyszy, ale też czuje w rytmie muzyki, tańca, wakacji, to drugi najczęściej używany język świata, język Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej;

francuski – język dyplomacji, kultury, mody i miłości. Uznawany za najpiękniejszy język świata. Mieszkańcy kraju nad Sekwaną nie zawsze dostrzegają potrzebę uczenia się innych języków, więc jeżeli planujesz wyjazd na narty w Alpy Francuskie czy romantyczną podróż do Paryża zadbaj o to, by przed wyjazdem opanować przynajmniej podstawy języka.

rosyjski – język, którym będziesz w stanie porozumiewać się za naszą wschodnią granicą, język nieco egzotyczny jeśli chodzi o pisownie, ale bliski, jeśli chodzi o wymowę, jego znajomość daje duże szanse na wciąż rozwijającym się rynku wschodnim.

kaszubski – nasz rodzimy, przeżywający renesans język ojców i dziadów, nasza regionalna duma, którą warto przekazywać dalszym pokoleniom

polski dla obcokrajowców – to sztuka magiczna – przekładania tego co na co dzień używamy bezwiednie, na prostsze i łatwiejsze dla obcokrajowca formy i zasady.


Kurs

Większość kursów odbywa się standardowo w grupach 4-8 osób i trwa semestr, który obejmuje 30 zajęć, 2x w tygodniu.
Jeżeli interesują Państwa kursy indywidualne, w parach, czy w trzy osoby, zdalne, bądź stacjonarne – prosimy o kontakt, by móc przedstawić Państwu stosowną ofertę

A. Kursy ogólne – rozwijające kompetencję językową, czy ogólną znajomość języka, poszerzenie
słownictwa, znajomości gramatyki, ale przede wszystkich komunikacji w formie ustnej i pisemnej.
W każdej kategorii powstają grupy dopasowane poziomem języka na podstawie testu poziomującego i kategorii wiekowej:

JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE -kursy dla dzieci 4-6 lat
DZIECI – kursy ogólne dla dzieci 7-14
MŁODZIEŻ – kursy ogólne 15-19
DOROŚLI – kursy ogólne

B. Kursy przygotowujące do egzaminów i certyfikatów językowych – kursy przed egzaminem
kończącym szkołę podstawową, kursy maturalne, certyfikaty typu: Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang (DSH),Deutsches Sprachdiplom (DSD),WiDaF (niem. Deutsch als Fremdsprache in
der Wirtschaft),Zertifikat Deutsch (ZD), Cambridge English Qualifications, czy hiszpańskie egzaminy
DELE. Podczas tego typu kursów główny nacisk kładzie się na wykształcenie umiejętności, które
pozwolą zdać egzaminy. W czasie trwania kursu przeprowadza się również egzaminy próbne.
-kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu kończącego szkołę podstawową;
-kursy maturalne przygotowujące do egzaminów pisemnych i ustnych zarówno na poziomie
podstawowym i rozszerzonym (jęz. Angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski);
-kursy do certyfikatów.

C. Kursy branżowe – kursy dla firm lub osób indywidualnych – skierowane na poznanie lub lepsze
opanowanie słownictwa z zakresu danej tematyki i jego praktyczne zastosowanie w pracy.
kursy dla branży turystycznej,
-kursy dla opiekunów osób starszych,
kursy języka biznesu i gospodarki,
kursy prawne.

D. Kursu online – bez wychodzenia z domu, kursy indywidualne lub w grupach maksymalnie 4osobowych.

E. Kursy za granicą – jeśli chcieliby Państwo podszlifować swoje umiejętności językowej poprzez
totalną immersję – polecamy kursy językowe za granicą. Pomożemy znaleźć odpowiednie miejsce,
polecimy szkołę, pomożemy zorganizować zakwaterowanie i wszelkie formalności.

Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne zwykłe z i na język niemiecki, hiszpański, angielski.